Era inżyniera

Zajęcia fakultatywne

Program zajęć fakultatywnych z przedmiotu „matematyka" obejmuje 30 godzin wykładów oraz 60 godzin ćwiczeń. Wsparciem zostanie objętych 120 studentów.

Program zajęć fakultatywnych z przedmiotu „fizyka" obejmuje 30 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń. Wsparciem zostanie objętych 80 studentów.

Uprzejmie informujemy, iż zakończyły się zajęcia z fakultetów z przedmiotów: "Matematyka" i "Fizyka" prowadzonych w ramach projektu: Era Inżyniera.

Biuro Projektu: ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, pokój 107a, tel. 81 746 84 12, erainzyniera@wspa.pl