Era inżyniera

Rekrutacja

Zapisy na zajęcia fakultatywne odbywają się w pokoju 112 od dnia 01.02.2010 roku do dnia 18.02.2010 roku.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej;
 • Formularz zgłoszeniowy (wypełnij online);
 • Deklaracja uczestnictwa w Projekcie;
 • Oświadczenie o warunkach udziału w Projekcie;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych;
 • Oświadczenie o kwalifikowaniu się uczestnika do Projektu.

Dokumenty do pobrania będą w Biurze obsługi studenta pokój 112 i na stronie internetowej projektu.

Terminy rekrutacji

Nowe specjalizacje

 • I edycja: 04-09.2010 roku
 • II edycja: 04-09.2011 roku

Zajęcia fakultatywne

 • I edycja: 02-03.2010 - studenci I roku z naboru na rok akademicki 2009/2010
 • II edycja: 08-09.2010 - studenci I roku z naboru na rok akademicki 2011/2012
 • III edycja: 08-09.2011 - studenci I roku z naboru na rok akademicki 2012/2013

Biuro Projektu: ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, pokój 107a, tel. 81 746 84 12, erainzyniera@wspa.pl