Era inżyniera

Nowe specjalizacje

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci studenci III i IV roku kierunków inżynierskich WSPA, dla których zostaną uruchomione nowe - bezpłatne dla studentów specjalizacje: Gry komputerowe - na kierunku Informatyka oraz Bezpieczeństwo ruchu drogowego - na kierunku Transport.

Każda ze specjalizacji składa się z 13 przedmiotów, realizowanych od 5 do 7 semestru w wymiarze 705h dydaktycznych (59 punktów ECTS). Student zapisując się na specjalizację prowadzoną w ramach projektu będzie studiował na III i IV roku za darmo i dodatkowo nie będzie ponosił kosztów obrony.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD) na Transporcie

Absolwenci specjalizacji BRD posiądą wiedzę i umiejętności z zakresu inżynierii ruchu, analizy systemów transportowych, bezpieczeństwa ruchu drogowego i środków transportu, itd. Potencjalnym miejscem zatrudnienia mogą być: ośrodki ruchu drogowego, instytucje doskonalenia kierowców, starostwa powiatowe i organizacje odpowiedzialne za bezpieczeństwo ruchu, a także firmy zajmujące się eksploatacją pojazdów i monitorowaniem stanu technicznego.

Projektowanie i programowanie gier komputerowych (GK) na Informatyce

Absolwent GK będzie dysponował wiedzą z zakresu projektowania i implementacji gier komputerowych, symulacji komputerowych, pisania scenariuszy gier, socjologii i psychologii, praktyki zastosowania grafiki komputerowych, modelowania i animacji wirtualnych środowisk, itp.

Biuro Projektu: ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, pokój 107a, tel. 81 746 84 12, erainzyniera@wspa.pl