Era inżyniera

Biuro Projektu

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Era Inżyniera

ul. Bursaki 12, pok. 107a
20-150 Lublin

tel.: 81 740 84 12
fax: 81 746 00 95

erainzyniera@wspa.pl
www.erainzyniera.wspa.pl

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Biuro Projektu: ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, pokój 107a, tel. 81 746 84 12, erainzyniera@wspa.pl