Era inżyniera

O projekcie Era inżyniera

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie realizuje w okresie od 01 lutego 2010 roku do maja 2013 roku projekt „Era inżyniera - rozwój potencjału edukacyjnego Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie", którego celem jest rozwój potencjału edukacyjnego WSPA w zakresie kierunków inżynierskich oraz przygotowanie 1080 studentów tych kierunków do podjęcia pracy w warunkach gospodarki opartej na wiedzy.

Projekt skierowany jest do studentów WSPA kierunków inżynierskich: Informatyka i Transport.

Projekt znalazł się na 14 miejscu w Polsce na liście rankingowej projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach PO KL Działania 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, ogłoszonej 6 lipca 2009 przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W ramach projektu wsparciem w postaci bezpłatnych zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki zostaną objęci studenci I roku - nabór 2009/2010, nabór 2010/2011, nabór 2011/2012.

Projekt zakłada również wprowadzenie zupełnie nowych specjalizacji (dla studentów, którzy w roku akademickim 2010/2011 lub 2011/2012 rozpoczną III rok studiów) Gry komputerowe - na kierunku Informatyka, Bezpieczeństwo ruchu drogowego - na kierunku Transport oraz targów pracy - (studenci lat I-IV) - kwiecień 2010, kwiecień 2011, kwiecień 2012.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Biuro Projektu: ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, pokój 107a, tel. 81 746 84 12, erainzyniera@wspa.pl